Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Oturum Aç

Performans Yönetimi

​​​​Bankamızın stratejileri doğrultusunda belirlenen ve performans artışına katkı sağlamak amacıyla uygulanan, gelişim odaklı ve bireysel performansı arttırmaya yönelik olarak uygulanan süreçtir. 

Performans yönetim süreci 3 ana adımdan oluşur:

  • Hedef yönetimi
  • Yetkinlik yönetimi
  • Geribildirim süreci

1- Hedef Yönetimi: Performans yönetim sürecinin temelini oluşturmaktadır. Hedef, çalışanın ilgili dönem içinde ulaşması beklenen amacın tanımlanmasıdır.

2- Yetkinlik Yönetimi: Yetkinlikler bankamızı ve tüm çalışanları başarıya taşıyacak olan hedeflerimize ulaşmamızda yardımcı olan ve ortak bir kültür oluştururken sergilememiz beklenen davranışlardır.

3- Geribildirim Süreci: Geribildirim görüşmeleri, gelişim odaklı ve mevcut durum değerlendirmesinin yanı sıra gelecek planlamalarına yönlendirme yapmak amacıyla çalışanın kendisi ve müdürü arasında gerçekleştirilen yapısal görüşmelerdir.

Organizasyonel Gelişim

Periyodik envanter uygulamaları ile destekleyici ve geliştirici aksiyonlar alarak, bağlılığı ve memnuniyeti yüksek liderlik iklimi ve kurum kültürünü sürekli kılmak, çalışan deneyimini yükseltmeyi hedefleriz.

​Çalışan Deneyimi Araştırması

Bankamızda her yıl uygulanmakta olan envanter ile bağlılığı yüksek bir organizasyon hedeflenmektedir. Bağlılık üzerine etkisi olan güçlü ve gelişmesi gereken memnuniyet alanları tespit edilerek gerekli aksiyon planlamaları yapmayı ve üst yönetim liderliğinde stratejilere paralel bir kültür yaratmayı amaçlarız.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırması

Kurum kültürümüze paralel olarak uygulanan, birimlerin birbirlerine sağladıkları hizmet kalitesini arttırmayı ve memnuniyet düzeyini ölçerek gerekli aksiyon planlarını oluşturmayı hedefleriz.​